walesmap
Elusen a sefydlwyd yn 2005 gan Peter Saunders, entrepreneur ac angel busnes, yw Ymddiriedolaeth Peter Saunders.

Maer Ymddiriedolaeth yn ymfalcho yn ei gwreiddiau lleol ai nod yw gwneud gwahaniaeth yn y rhan hardd ond diarffordd hon o gefn gwlad Cymru rhwng afon Dyfi ac afon Mawddach. Maer Ymddiriedolaeth hefyd yn cefnogi prosiectau mewn ardal ehangach os gallant ddangos y byddair ardal hon yn elwa.

Nod yr Ymddiriedolaeth yw hyrwyddo rhagoriaeth ac maen ffafrio prosiectau syn dangos ymdrech, cyflawniad personol ac ysbryd o fentergarwch.

Maer Ymddiriedolaeth yn hoffi cefnogi prosiectau y gallai eraill ei chael hin anodd eu cefnogi, efallai gan eu bod yn torri tir newydd, yn cynnwys elfen o risg, neu nad oes iddynt apl boblogaidd. Maer Ymddiriedolaeth hefyd yn dechrau prosiectau lle mae angen ffordd newydd o feddwl neu lle y cred fod cyfle yn cael ei golli.trust image